Община Бургас разширява капацитета на социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ с още 432 потребители, които ще получават хранителни продукти, лекарства и допълнителни дейности като заплащане на битови сметки и неотложни административни услуги.

Изпълнението на новата процедура е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и е в подкрепа на мерките на Община Бургас по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация.
От тази социална услуга могат да се възползват хора, попадащи в следните целеви групи:

• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания;
• Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Нуждаещите се могат да намерят заявлението за записване за услугата „Патронажна грижа Компонент 3“ като прикачен файл под това съобщение, както и в сайта на Община Бургас в раздел „Социални звена“ – Домашен социален патронаж:

https://www.burgas.bg/bg/info/index/925 или в раздел „Социални дейности“ – „Проекти и програми“:
https://www.burgas.bg/bg/info/index/830.

Попълненото заявление трябва да се подаде на е-мейла на Домашния социален патронаж: dsp_br@mail.bg или ако нямате достъп до интернет, да се изпрати по пощата на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Информация за програмата може да намерите на телефон: 0883 252 661.

Списъкът с кандидат-потребителите ще се актуализира постоянно, като към него ще има възможност да се добавят нови такива, които имат потребност от предлаганите услуги. Освен това, ще бъдат създадени условия за обслужване и на нуждаещите се в малки и отдалечени населени места на територията на общината.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по новата процедура е до 31.12.2020 г.

За изпълнение на дейностите ще бъде нает допълнителен персонал, чрез който да се сформират мобилни екипи, предоставящи качествено услугите, свързани с преодоляване последиците от коронавируса:

– доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
– доставка на лекарства;
– заплащане на битови сметки;
– заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Доставките на храна и лекарства, заплащането на битовите сметки и получаването на неотложни административни услуги, ще бъде със средства на потребителите или със средства от дарения на фирми и производители, които се предоставят безвъзмездно само на крайно нуждаещи се хора.

Това е поредно разширяване на капацитета на социалната услуга „Патронажна грижа“ в Бургас, след като в последните седмици в резултат на социалната изолация, свързана с COVID-19, потребителите й драстично се увеличиха на 1000 души, които редовно получават топла храна и 270 души, ползващи комплексната услуга, включваща почистване на дома, битова поддръжка, медицински преглед, клиничен мобилен лаборант, рехабилитатор, психолог и други социални и здравни дейности.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

one × 5 =