КЕВР проведе закрито заседание, на което прие окончателни решения за цените на топлинната енергия и за цените на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.05.2020 г.

В решенията е отчетено намалението с 11,31% на цената на природния газ от 1  май 2020 г. съгласно променените условия  по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”, като са отразени всички настъпили към 30.04.2020 г. промени в котировките.

Ценовите решения бяха оповестени от председателя на Комисията доц. Иван Иванов   чрез онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора, предвид въведените противоепидемични мерки в сградата на КЕВР.

С решение на Комисията, считано от 1.05.2020 г., се определят нови пределни цени на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител. За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 5,15 %, във Враца – с 4,14%, в Пловдив – с 1,08 %, в Плевен – с 2,62 %, в Бургас – с 2,97 %, във Варна – с 1,30 %. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 3,04 % по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 2,90%.

Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези дружества е в размер на 3,95%.

С утвърдените цени на топлинната енергия за м. май общото намаление спрямо цените, които бяха валидни до 31.03.2020 г., е с 24,93%. Причината за това е промяната на цената на природния газ след изменението на условията по договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, както и значителното намаление на цените на международните пазари. В резултат на тези фактори, общото намаление на природния газ, спрямо цените до 31.03 т.г., е с 49,25%.

С решението си Комисията утвърди от 1 май 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 5,84%.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви