Рязко влошаване на бизнес климата през април отчита Националният статистически институт (НСИ).

Индексът е бил по-нисък само през февруари 1997 г. по време на финансово-икономическата криза след управлението на кабинета „Виденов“.

Общият показател на бизнесклимата спада с близо 42 пункта спрямо нивото си от март, което е с 37 пункта под дългосрочната средна стойност за последното десетилетие. Спрямо февруари 1997 година, когато е отбелязан дългосрочният минимум, оценката е само с 4,4 пункта над него.

Във всички наблюдавани отрасли основен проблем е несигурността и песимистичните оценки за следващите три месеца.

Предприемачите от промишлеността обаче отчитат, че от януари до април общата им позиция на външния и на вътрешния пазар се е влошила, което означава, че проблемите в сектора са запознали още преди ограниченията заради Covid-19.

В строителството се оплакват от закъснения в плащанията и понижения в новите поръчки. Прогнозата на брашна е за спад в следващите шест месеца, което може да означава и спад в продажните цени, според част от мениджърите.

Несигурността и потребителското поведение влошават оценките при търговията на дребно и услугите. И в двата сектора нагласите за заетост са неблагоприятни, но очакванията за понижение на цените – по-скоро отрицателни.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се срива с 31,8 пункта, което се дължи на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията на фона на коронавирусната пандемия. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца. В същата посока са и промените в очакванията за движението на персонала.

Според мненията на мениджърите конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазара във и извън страните от Европейския съюз също се е влошила.

През първите четири месеца на годината средното натоварване на производствените мощности намалява с 10,1 пункта и достига 67,9%, отчита последната анкета на НСИ.

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, като последната анкета на НСИ отчита ръст и на други фактори като недостатъчно търсене от страната и недостатъчно търсене от чужбина.

През април 2020 година показателят „бизнес климат в строителството“ спада с цели 45,6 пункта

в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия. Според тях настоящата икономическа активност е намалена в сравнение с месец по-рано, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Анкета на НСИ отчита увеличен брой на клиентите със закъснения в плащанията. В същото време се понижава и осигуреността на сектора с поръчки, а очакванията на строителните предприемачи за следващите шест месеца са спадът да продължи. Относно заетостта в сектора също с отчита посока на намаление.

През април съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ също бележи драматичен спад с 52,0 пункта в резултат на нарастващия песимизъм в оценките и очакванията на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. По-негативни са и техните прогнози както за обема на продажбите, така и за поръчките от доставчиците през следващите три месеца. Неблагоприятни са и очакванията им по отношение на персонала.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ през април се срива с 47,1 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги, което според тях ще доведе и до съкращаване на персонал през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене са най-сериозните проблеми, ограничаващи бизнеса.

Мениджърите предвиждат известно намаление на продажните цени в сектора на услугите, макар по-голяма част от тях да не очакват промяна през следващите три месеца.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

3 × 4 =