Краят на месец април наближава, а това значи едно сигурно нещо – в Бургас ще се проведе поредното заседание на Общински съвет. Старейшините на града днес ще умуват по 41 докладни. Очаквано сред техните теми няма да бъдат подминати и мерките, които Община Бургас предприема в битката срещу COVID-19.

Първата докладна е от кметът Димитър Николов, който иска изменение и допълнение на Наредбата за реда за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. В нея се включва и един интересен момент – сексът и облекчаването на открито вече ще бъдат строго забранени в Бургас. /Вижте повече тук/

Следващите две докладни отново са от Николов се отнасят за промени в Наредбите за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, условията, както и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Председателят на ОбС проф. д-р Севдалина Турманова очаква от съветниците да приемат и изменения на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд, както за и реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

Дебат със сигурност ще има по предложението на Димитър Николов относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас. /Вижте повече тук/

Общинските съветници трябва да дадат съгласието си и за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово. /Вижте повече тук/

Важна е и докладната за приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2021 година.

Вчера следобед бяха входирани и три допълнителни докладни от страна администрацията. Първата е за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ в територията на лесопарк „Росенец“. Това е свързано с плановете на Община Бургас за Рибарско селище и пристанище „Ченгене скеле“, което граничи с територията на Лесопарка и е неразделна част от него в инфраструктурно отношение, като комплексен туристически център.

Следващата е за осигуряване на средства за изготвяне на технически проекти във връзка с изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Последната точка е за определяне предназначението на част от средствата за създаване на общински социален фонд COVID-19. От администрацията искат средствата от 30 000 лева, предвидени като резерв в Общинския фонд, да бъдат пренасочени към фонда за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица и приемни семейства.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви