През април 2020 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на месечно анкетно проучване сред управителите на хотелите с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение в страната.

При създалата се ситуация 50.4% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.

Същевременно 62.5% от тях имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 52.1% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 40.8% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, следвана от „освобождаване/съкращаване“-35.4%,и „неплатен отпуск“ -31.7%. От мярката „60/40“са се възползвали 17.6%от мениджърите, а от „дистанционна форма на работа“ -15.1% .През март по-голяма част от управителите(72.2%) съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а24.5% от тях посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 42.9%от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат до 50% “от разходите за дейността със собствени средства, 18.0% от тях -до 100%“, а 38.2% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

Що се отнася до бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план

42.6% от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35.4% смятат да продължат да работят макар и с намален обем, а 14.6% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6.3% прогнозират да я прекратят.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви