53.5% от предприятията са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през март в сравнение с февруари

При 36.3% не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.5% е имало увеличение. Това сочи проучване на НСИ за ефекта от извънредното положение заради коронавируса върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Разпределението по икономически дейности показва, че 70.6% от предприятията в икономически дейности „Култура, спортиразвлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са изпитали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този процент е 52.9%, за строителството -51.2%, а за дейностите „Търговия, транспортиресторантьорство“ – 56.3%.

Относно наетия персонал 41.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на „платен отпуск“,

следват „дистанционна форма на работа“ – 28.0%, и „неплатен отпуск“ – 24.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 17.2% от участвалите в анкетата предприятия.

За месец април 80.6% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 15.4% ще преустановят временно дейността си, а 2% ще прекратят дейността си.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви