Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас обявява литературен онлайн конкурс за написване на кратък разказ или есе „Извънредно положение – тръпка, сън и приключение“ -2020. Конкурсът има за цел да насърчава таланта на младежи творци с изявен интерес към литературата и творческото писане.

Конкурсна тема: „Извънредно положение – тръпка, сън и приключение“ –

Условия за участие и регламент на конкурса:

 • Участници – средношколци на възраст от 14 до 19 години;
 • Конкурсни текстове – написани през 2020 и непубликувани до момента;
 • Максимален обем – 3 печатни страници за есе и до 5 печатни страници за разказ;
 • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
 • Жанр: разказ и есе;
 • Официален език: български.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;
 • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
 • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

 • Срок за изпращане на творбите: 10 май 2020 г.
 • Произведенията се изпращат като приложение на адреса на електронната поща на училището:  pgtburgas19@gmail.com – за конкурса
 • Към творбите се отбелязват задължително:
 • Трите имена на участника
 • Дата и място на раждане
 • Адрес и имейл
 • Име на учебното заведение

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

 Творбите ще бъдат класирани по следния начин:

 • първо място –  награда и грамота;
 • второ място –  награда и грамота;
 • трето място – награда и грамота;

Специална награда: най-добрите творби ще бъдат издадени в книга.

 Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 20 май 2020 година.

Наградените участници ще бъдат уведомени лично.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви