Държавата ще поеме до дни още един нов дълг от 200 млн. лв.

В понеделник Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца. Отново ще бъдат предложени облигации за 200 млн. лв., с 0,50% годишен лихвен процент. Датата на плащане по емисията е 15 април 2020 г.

Само преди два дни – в понеделник, държавата пласира нов вътрешен дълг в размер на 200 млн. лв. чрез петгодишни ДЦК и бе постигната доходност от 0,13%.

Новият вътрешен заем бе изтеглен с надеждата да бъдат набавени свежи средства в настоящата криза. С нея правителството обоснова актуализацията на бюджета. Според нея вместо държавата да има таван от 2,2 млрд. лв. за поемане на дълг през тази година, ще има на разположение общо 10 млрд. лв.

При успешно пласиране на ДЦК на 13 април държавата ще увеличи вътрешния си нов дълг до 1,2 млрд. лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви