Всички обществени поръчки вече се осъществяват само онлайн. Това ще става чрез електронна платформа на Агенцията по обществени поръчки (АОП).
Платформата е достъпна от сайта на агенцията и носи името Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Тя осигурява единна точка за информация за дадена поръчка както на възложители, така и на изпълнители. Влизането в платформата става чрез регистрация, след която може да се следи електронната документация и фактурирането.

Поръчки може да се подават и през уикендите, като така се преодолява зависимостта от работното време на възложителя.

Проектът по разработване и внедряване на електронната платформа ЦАИС ЕОП е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ на обща стойност близо 7 млн. лв., от които почти 6 млн. лв. са осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви