Със 17.30% поевтинява парното в Бургас. Това стана на закрити заседания н КЕВР, на  бяха приети окончателни решения за цените на топлинната енергия, цените на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и за цената на електрическата енергия, във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

В решенията е отчетено намалението с 42,78% на цената на природния газ от 1 април 2020 г.

съгласно променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”, като са отразени всички настъпили към 31.03.2020 г. промени в котировките.

Ценовите решения бяха оповестени от председателя на Комисията доц. Иван Иванов чрез онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора, което беше наложено от въведените противоепидемични мерки в сградата на КЕВР.

С решение на Комисията, считано от 1.04.2020 г., се определят нови пределни цени на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител. За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 26,47 %, във Враца – с 22,52%, в Пловдив – с 12,11%, в Плевен – с 15,65%, в Бургас – със 17,30%, във Варна – с 8,27%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат със 17,54% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16,88%.

Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези дружества е в размер на 21,84%.

С решението си Комисията утвърди от 1 април 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27,91%. Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90,49 лв./МВтч.

На закрито заседание Комисията прие и решение за цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от 1.04.2020 г. След извършен анализ Комисията реши тези цени да не бъдат изменяни и те остават на сегашните си нива. В мотивите към решението регулаторът посочва, че намалението на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от дружествата в сектор „Топлоенергетика“, ще компенсира разходи в същия размер на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ към НЕК във връзка с изкупуване от обществения доставчик на осигуряваните от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД допълнителни количества електрическа енергия за регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020. По тези причини не се променя сегашната „цена за задължения към обществото“ от 19,57 лв./MWh, като не се изменя и цената на електрическата енергия.

Решенията на КЕВР за цените на топлинната енергия, на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и на цената на електрическата енергия, във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви