Община Бургас
Община Бургас

Общински съвет-Бургас трябва да вземе важно решение за обезпечаване на противоепедимичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на община Бургас, както и да одобри допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение. Извънредната докладна е входирана от Димитър Николов, кмет на Община Бургас.

С нея той иска от съветниците да одобрят допълнителни разходи в размер до 450 000, за обезпечаване на въведените противоепидемични мерки, както и средства в размер на 300 000 за създаване на общински социален фонд COVID-19. Финансовият ресурс по т.1 и 2 да бъде осигурен от дейност 128 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

Кметът мотивира докладната си с особено тежките последствията от въведените мерки за най-уязвимите групи граждани – хора с увреждания, самотно живеещи и социално слаби хора. Чувствително се увеличил броят на хората, ползващи услугите на домашен социален патронаж – до този момент същите са увеличени с над 250. Средствата за обслужване на тези потребители не са разчетени в общинския бюджет. Ежедневно на обявените горещи телефонни линии на Община Бургас се обаждали над 30 души, които търсят помощ и подкрепа за осигуряване на храна и лекарства. Общината създала условия за тяхното нормално съществуване, което било част от социалната й функция и е жизнено необходимо в условията на пандемия.

Ето защо е целесъобразно да се създаде общински социален фонд COVID-19 за финансово подпомагане разходите за храна и медикаменти на нуждаещи се граждани. Разпределянето на средствата ще става въз основа на критерии, посочени в конкретна заповед на кмета.До този момент Община Бургас е направила разходи за защитни средства и материали, в това число за обезпечаване действията по дезинфекция и осигуряване на част от бързите генетични тестове в размер на 222 769,11 лева, от държавния и общинския бюджет – функция „Отбрана и сигурност““, се пише в докладната.

В нея се пояснява, че по дарителската сметка са постъпили 164 618,40 лева от 48 юридически и физически лица. От тях по решение на Общинския кризисен щаб и съобразно изразена воля на дарителите са дарени 72000 лева на УМБАЛ – Бургас
– 60 000 лева за закупуване на апарат за автохемотрансфузия модел CATS mart, производство на Fresenius AG, поради драстично намаляване кръводарителите, което затруднява снабдяването с кръв в област Бургас, така и в цялата страна. Апаратът обработвал и стерилизира отделената по време на операции кръв и в настоящото извънредно положение се явява животоспасяващ за всички пациенти, които са с инфекция от COVID 19.

12 000 лева пък са били отделени за закупуване на 8 броя Спринцовкова инфузионна помпа P500 Biolight и 1 брой Пациентен монитор М9000А Biolight. Освен паричните средства в Община Бургас ежедневно постъпвали дарения на вещи в натура – маски, ръкавици, дезинфектанти, предпазни шлемове, хранителни продукти и др.

Направените разходи са направени само в рамките на две седмици – от датата на обявяване на извънредното положение, което показва, че до края на м. април ще бъдат необходими средства за осъществяване на противоепидемичните мерки в размер на минимум 450 000 лева„, пояснява кметът.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви