Общински съвет Бургас е на път да приеме нов Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на града ни. Докладната записка е на Георги Дракалиев, арх. Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов и Станимир Апостолов, като те се мотивират за предложението си с това, че действащият правилник бил непълен, съдържал редица излишни изисквания и неточни процедури, както и ограничавал правомощия на общинските съветници, които те имат по ЗМСМА.

Според тях измененията, които било необходимо да се извършат, за да бъде приведен в работещ вид, били много на брой, при това съществени, което налагало цялостната му отмяна и приемането на съвсем нов правилник, който да обхваща всички нерегламентирани процедури.

Друга причина била, че в Правилника е предвиден ред за изграждане и поставяне на паметници, но не и за тяхното преместване или премахване. Такъв ред съществувал в нормативната уредба на много български общини, включително и на Столичния общински съвет и без неговото уреждане, действащият правилник бил непълен и нефункционален. Също така в Правилника не било разграничено изграждането на паметници и монументи от обикновеното поставяне на паметни плочи, като за осъществяване на последното, се изисква изпълняване на всички необходими за строеж на паметник процедури.

Не на последно място, действащият Правилник лишава общинските съветници от правомощия, които имат по ЗМСМА, като не им дава право да правят предложения до Общински съвет, не само по отношение на паметници, а дори и за поставяне на една обикновена паметна плоча. Такова право е дадено на кмета на общината, селски кметове, НПО с подписка от поне 1000 души и на председатели на групи общински съветници. Това означава, че кмет на село с 400 жители има това право, а общински съветници, представляващи по 1000 избиратели го нямат. Дори и 45 от общинските съветници заедно да поискат нещо, свързано с паметник или паметна плоча, те нямат право да го предложат на Общинския съвет, ако поне един от тях не е председател на група. Правилникът дори не дава право на председателите на ресорните комисии да правят такива предложения, както и на председателя на Общинския съвет, макар че той е най-високопоставената фигура в йерархията на местното самоуправление„, пишат съветниците в докладната.

С новият Правилник се очаквало да се улесни изпълнението на процедурите по взимане на решения и реализацията им, да се облекчат изискванията за поставяне на паметни плочи, да се възстановят отнети правомощия на общинските съветници и да се регламентира решаването на казуси, за които не е предвиден ред.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви