В условия на извънредно положение и със засилени противоепидемични мерки се проведе шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол. На всички присъстващи бяха предоставени маски и дезинфектанти, общинските съветници бяха настанени на разстояние един от друг и гласуването се извършваше ръчно.

Сесията започна с едноминутно мълчание в памет на Ванча Байлова и Тодор Тодоров, след което председателят на местната Общинска избирателна комисия Вирджиния Хайк връчи удостоверение на новия общински съветник Милена Желева, която заема мястото на настоящия заместник кмет Тодор Дамянов.

Тихомир Янакиев запозна присъстващите със задължителните мерки и предписания на кризисния щаб към кмета, последното заседание на който се проведе на 15.03.2020г. от 11:00ч.

След като бе гласуван дневният ред, председателят на Общински съвет Георги Пинелов представи доклад за дейността и изразходваните от него средства за периода 6.11.2019г. – 29.02.2020г.

С пълно мнозинство бе приета първата докладна от дневния ред и по предложение на Илиян Стефанов, Руси Петров ще бъде удостоен със званието „Почетен гражданин“ за изключителните си заслуги към Община Созопол.

Бурен дебат предизвика докладна на Тихомир Янакиев относно анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройство и строителство за предходния период на управление на Община Созопол 2009-2019г. Мнението на общински съветници от ГЕРБ и СДС бе, че е предложена докладна, която не разбират напълно, която обижда и обвинява съветниците от предходните мандати.

Панайот Рейзи уведоми присъстващите, че нищо не е правил, без да се съобрази със законите. След коментар, че всеки може да сезира компетентните органи при констатирани нарушения, Тихомир Янакиев оттегли докладната си, като се съгласи с това твърдение и подчерта, че дори вече го е направил. А относно конкретиката, кметът допълни, че анализът ще бъде разработен в още по-подробен вид.

Гласувани бяха и промени в съставите на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми, комисията по установяване на конфликт на интереси.

На гласуване бяха подложени 4 докладни записки от кмета Тихомир Янакиев относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи за Созопол и всички населени места в общината. След разяснения на схемите и визията на града от главния архитект Радост Георгиева, докладните бяха приети с пълно мнозинство.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

four × five =