С оглед на усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Коронавирус инфекция на територията на Република България,

общинска администрация Приморско призовава гражданите и гостите на града да се въздържат от лично посещение в административните сгради на Община Приморско.

При необходимост от услуги да се използват телефоните за контакт, посочени по-долу, интернет страницата и електронният адрес на Община Приморско. Гишетата на МДТ – Приморско продължават да обслужват гражданите на фронт офиса в сградата на общината.

Данъчните задължения могат да се плащат:

– по банкова сметка:
ОББ АД– гр.Приморско
BIC на банката UBBSBGSF
IBAN BG 29 UBBS 80028451895110
Код за вид плащане:
44 14 00 – Патентен данък
44 21 00 – Данък върху недвижимия имот и лихви данък недвижими имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви такса битови отпадъци
44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
44 28 00 – Туристически данък
44 34 00 – Други данъци и лихви други данъци
44 65 00 – Глоби
44 80 07 – Такса административни услуги
– Изипей
– пощенски запис

Консултации, сигнали и запитвания могат да се извършват на следните телефонни номера:

– Деловодство – 0550/33629
– Каса – 0550/33605;
– Техн. сътрудник кабинет на кмета на Община Приморско – 0550/33623;
– Техн. сътрудник на Секретар на Община Приморско – 0550/33642;

– Дирекция „Местни данъци и такси“ – 0550/33695 – каса, 0550/33603 – инспектори;
– Отдел „Устройство на територията“ – 0550/33638;
– Счетоводство и финанси – 0550/33621;
– Специалисти „Образование, култура, социални дейности“ – 0550/33610;
– Отдел „Обществен ред и сигурност“ – 0550/ 33680 ;
– Специалист „Екология“ – – 0550/33674;
– Специалисти „Общинска собственост“ – 0550/33631
– Специалисти „Стопански отдел“ – 0550/33682-таксиметрова дейност и животновъдна зона, 0550/33683 – категоризации и рекламна дейност, 0550/33630-тротоарни права и паркоместа.
– Дирекция „Общински гори“ – 0550/31065, 0550/31049

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви