Синя зона
Вече паркираме през вайбър

Общинските съветници в Бургас ще решат за ново разширяване на зоната за платено паркиране в града ни. Предложението за това е на местната администрация, като от там се мотивират с това, че на територията на Община Бургас постоянно нараства броя на регистрираните автомобили, включително и тези, които са временно пребиваващи.

С разширението се създават две нови подзони. Първата е заключена в карето между бул. „Мария Луиза“, ул. „Княз Борис“, ул. „Гладстон“ и ул. „Цариградска“, с наименование „Подзона 22“, а в нейният обхват попадат:

1. Ул. „Княз Борис“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 86 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
2. Ул. „Александър Стамболийски“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 71 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
3. Ул. „Сливница“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 52 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
4. Ул. „Александър Велики“ между ул. „Гладстон“ и ул. „Дебелт“- 27 бр. места „Синя зона“;
5. Ул. „Св. Климент Охридски“ между ул. „Гладстон“ и ул. „Дебелт“- 25 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
6. Ул. „Цариградска“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 43 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
7. Ул. „Ивайло“ между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Княз Борис“- 23 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
8. Ул. „Цар Калоян“ между ул. „Цариградска“ и ул. „Княз Борис“- 31 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
9. Ул. „Дебелт“ между ул. „Цариградска“ и ул. „Княз Борис“- 44 бр. места „Синя зона“;
10. Бул. „Мария Луиза“ – 8 бр.места „Синя зона“;
11. Паркинг №1 – между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Цариградска“ – 25 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
12. Паркинг №2 – между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Цариградска“ – 21 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
13. Паркинг №3 – между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Цариградска“ – 30 бр. места „Синя зона“;
14. Паркинг №4 – между ул. „Цариградска“ и ул. „Сливница“ – 81 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания.“

Другата подзона е в карето между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Струга“ и ул. „Одрин“, с наименование „Подзона 23“, като в нея попадат:

1. Ул. „Места“ между ул. „Родопи“ и ул. „Янтра“- 77 бр. места „Синя зона“ и 4 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
2. Ул. „Янтра“- 226 бр. места „Синя зона“ и 10 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
3. Ул. „Дрин“ между ул. „Ванче Михайлов“ и ул. „Места“- 44 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания ;
4. Ул. „София“ между ул. „Шар планина“ и ул. „Янтра“- 28 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
5. Ул. „Битоля“ между ул. „Родопи“ и ул. „Дрин“-4 бр. места „Синя зона“;
6. Ул. „Шар планина“ между ул. „София“ и ул. „Ванче Михайлов“- 24 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
7. Ул. „Ванче Михайлов“ – 24 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
8. Паркинг №1 – между ул. „Шар планина “ и бул. „Стефан Стамболов“ – 53 бр. места „Синя зона“ ;
9. Паркинг №2 – между ул. „Родопи“ и ул. „Шар планина“ – 26 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
10. Паркинг №3 – между ул. „Битоля“ и ул. „Ванче Михайлов“ – 42 бр. места „Синя зона“;
11. Паркинг №4 – мeжду ул. „Битоля“ и ул. „Дрин“-43бр. места „Синя зона“;
12. Паркинг №5 – от ул. „София“ – 70 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
13. Паркинг №6 – от ул. „Янтра“ – 13 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
14. Паркинг №7 – между ул. „Янтра“ и ул. „Места“ – 6 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
15. Паркинг №8 – успоредно на ул. „Янтра“ – 79 бр. места „Синя зона“ и 4 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
16. Паркинг №9 – успоредно на ул. „Ванче Михайлов“ – 70 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания.“

Според общината целта на новите подзони е да се установи траен ред за паркиране и нормално движение на всички превозни средства в по-голям участък от града.

Да оптимизира трафика и да гарантира безопасното движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи. Да посрещне нуждите и да откликне на необходимостта от контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили ориентирани в посочените зони. Да се използват оптимално възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа, предвид градоустройствените особености на всеки отделен участък, като успоредно с това бъдат съобразени с новата организация на движението, проекта за Интегриран градски транспорт, системата от велоалеи и действащите подробни устройствени планове. За прилагане на новата уредба ще бъдат заделени средства в бюджета за издръжка на ОП „Транспорт“, в размер на около 50 000 лева„, се пише в докладната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви