OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Каква е схемата за съсипване на община Созопол за сметка на няколко човека и за превръщането на града от красив, зелен и привлекателен за туристи, в бетонна джунгла? Това е въпрос, на който отговор ще даде новият кмет Тихомир Янакиев на следващата общинска сесия. Той е подготвил докладна, в която разкрива как бившият кмет Панайот Рейзи е ощетил общината с милиони левове с договори, с които са се облагодетелствали няколко души.

Първо малко статистика.

Само за последния мандат – 2016-2019г. са съставени актове за частна общинска собственост за 1477 имота и за публична общинска собственост – 179 бр. За уточнение – общината може да се разпорежда – да продава и отдава частните общински имоти.

За същия период са установени 21 социално слаби човека, които имат жилищни нужди. Продадени са 77 апартамента на цени много под пазарните. Останали са 12 резервни и 16 ведомствени.

Не е построено нито едно общинско жилище за този период.

В същото време на няколко физически или юридически лица са продадени имоти на смешни цени. Земеделските земи са продавани масово за 6-8 лв. за 1 дка, доста са по 1-2 лв. за дка, а има и под 1 лв. за дка. Поземлени имоти, граничещи с урбанизираната територия, чиито статут се сменя много лесно, са разпродавани на цени 8-12 лв. за дка. Те са в атрактивните местности „Акра”, „Фокуда”, „Лафотумба”, в селата Атия и Равадиново. Купувачите са все едни и същи.

Така община Созопол се е разделила с 30% от имотите си, а приходът е 4,3 млн.лв.

Договорите на общината са били улеснени от „Общинска земеделска служба”, която е определяла цените. В нея обаче няма нито един представителна общината. Продажбите са одобрени от общинския съвет, в който доминира една политическа сила. Това са земеделските имоти.

Още по-фрапантни са примерите за продажба на имоти в урбанизираната територия.

Кметът Рейзи е определил 18 имота в кварталите 53 и 53а. Там са обособени самостоятелни урегулирани парцели / УПИ/. Те са предназначени за строителство на социални жилища. Земята е преобразувана от публична в частна общинска собственост. / Този път с участието и на областния управител /. Общината за своя сметка прави 200м. улица, две подпорни стени, осветление, окабеляване, ВиК – всичко на стойност 1,1 млн.лв.

След това обаче се оказва, че в община Созопол  социално слаби граждани няма и отпада необходимостта от строителството на жилища за тях.

Така 18-те имота се продават на избрани лица на подходящи цени, а приходът за общината от продажбата е само 1,5 млн.лв. – тоест почти толкова, колкото е дала за инфраструктура на новите квартали. 3 лица / юридически и физически/ са купили по 4 парцела на цената на половин апартамент. След това изграждат по 15 апартамента.

Как става това?

Скоростно се издават разрешителни за строеж, като документите се изготвят за срокове по-малки от предвидените в закона. Разрешителните са за строежи до 3 етажа, с плътност на застрояване от 20 до 50% и озеленяване от 40 до 70%. Предвижда се да няма жилищни помещения в подпокривни пространства.

Строителството също е светкавично и едва след това се оказва, че парцелите са застроени на 100%, без озелняване, на 4-5 етажа и с жилища под покривите. Ето така тези два квартала моментално се превръщат в презастроена бетонна джунгла.

А община Созопол не получава нито едно общинско жилище от тези кооперации.

Според кмета Тихомир Янакиев общината е можела да изисква да й бъдат предоставени поне по две жилища в блок за нуждите на гражданите.

И злоупотребите не свършват до тук. Общината е давала огромни суми за ремонти, чиито цени са много над пазарните.

Софийската фирма ДЗЗД „Енерджи Ефект – Интерхолд” е получила поръчка за абсолютно ненужна смяна на осветителни стълбове и тела в цялата община. Част от стълбовете са сменени с нови, а някъде са сменяни само лампи. Цената за един стълб е 8 000лв., а за осветително тяло – 1000лв. Старите чугунени стълбове изчезват.

Бургаската фирма „Комплект строй” ЕООД получава  поръчка за ремонт на детската градина в с. Равадиново за 1,2 млн.лв. Така 1 кв. м. ремонт струва 1200лв.

Фирма „Вълна- 2021” ЕООД от с. Фазаново пък прави ремонт на данъчната служба в Созопол за 71 502лв. В сградата работят котролиращите органи по ЗУТ. Ремонтът е без разрешително, а цената му е с 30% по-висока от пазарните.

Кметът Тихомир Янакиев посочва в докладната си и нередностите при отдаване на язовирите в общината на концесия. 7 съоръжения са отдадени за 15 години на цени от 400-600лв. на година.

С този документ той иска общинския съвет да му разреши да уведоми компетентните държавни институции за нарушенията, извършвани от кмета Панайот Рейзи и неговата администрация.

1 КОМЕНТАР

  1. Чудя се, този хитрец, Рейзи и подобни, кой ги избира и по-важно, кой ги контролира.
    Констатации, приказки, а Рейзи е на свобода.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви