Министерският съвет възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да извърши приватизация чрез електронен търг на терен – частна държавна собственост, с площ 22 864 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“ в Бургас.

Приватизацията е по предложение на областния управител на Бургас, в чието управление е имотът. Теренът не се използва по предназначение поради местоположението и попадането му в устройствена зона е преобладаващи производствени дейности.

На община Айтос се предоставя правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива“ – гр. Айтос, за образователни дейности.

До влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование гимназията е била държавна, финансирана от Министерството на земеделието, храните и горите. Към момента статутът на учебното заведение е променен и то вече е общинско.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви