8 193 евро на човек са преките чужди инвестиции в Бургас. Това сочи годишното изследване на НСИ

Столична община и Бургас са в топ 10 със съответно 9,3 хил. и 8,2 хил. евро на човек.

Общини в периферията на големите центрове – като Елин Пелин, Божурище, Костинброд и Марица също са в топ 15. От туристическите общини много напред се класират Каварна и Созопол /6 9666 евро на човек/. В последните две е особено видимо, че преките чуждестранни инвестиции са предимно в туризма и недвижимите имоти.

В Бургаска област Айтос е на опашката с 93 евро на човек. Няма данни за Средец и Малко Търново.

Картата представя общия обем на чуждестранните преки инвестиции с натрупване на човек от населението в евро към края на 2018 г.

Разбивката на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) по общини дава интересен поглед към регионалното развитие и в голяма степен обяснява натрупаните различия в страната.

Половината от преките чуждестранни инвестиции са в Столична община – 12,4 млрд. евро, като са разпръснати по различни сектори – транспорт, търговия, недвижими имоти и т.н. Около 2 млрд. евро или близо 16% от ПЧИ в столицата са в индустрията. По общ обем на ПЧИ другите центрове са далеч назад, като Пловдив, Варна и Бургас са в рамките на 1-2 млрд. евро. Различният профил на общините е видим в разбивката на инвестициите. Големите общини по морето привличат капитали в различни сектори, докато в Пловдив например са преобладаващо в индустрията.

Водачи по този показател са малки общини със силна индустрия, големите икономически центрове и някои туристически общини. Девня в на първо място с 92,3 хил. евро на човек, на второ – Гълъбово с 57,5 хил. евро на човек, а на трето – Пирдоп с 45,6 хил. евро. Общини като Челопеч и Панагюрище най-вероятно също са сред лидерите, но данните за тях за конфиденциални.

В повечето български общини, където има чуждестранни инвестиции, обемът им е под 1 000 евро на човек от населението. Трябва да отбележим също така, че за 113 общини няма данни за ПЧИ или те са конфиденциални.

Статистическото изследване за преките чуждестранни инвестиции на НСИ е годишно, изчерпателно и обхваща нефинансовите предприятия, които имат регистрирано чуждестранно участие в капитала на предприятието от 10 до 100% с дълготраен интерес и влияние на чуждестранния инвеститор в управлението му. С годишния статистически формуляр се осигурява информация за обема на чуждестранните преки инвестиции към 31.12. на отчетната година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви