Авторитетни лесовъди предлагат да бъдат обявени за защитени още 11 вековни дървета на територията на Природен парк „Странджа”. Това са стари дъбови индивиди, всички на възраст над 250 – 300 години.

Като видове са Странджански дъб-лъжник, Зимен дъб и Цер. Към настоящия момент 21 са вековните дървета, които са със статут ЗАЩИТЕНИ на територията на ПП „Странджа”. Най-голямата част от тях са от ендимичния вид Странджански дъб и като гъстота са на територията на царевското село Кости.

Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора с единствено разпространение за територията на България – в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Описан е за първи път преди повече от 160 години от ботаници на Никитската ботаническа градина – Русия и носи името на нейния директор – Л.Хартвис. Първото сведение за лъжника в странджанската флора е направил проф.Борис Стефанов през 1923 година, сочейки че се среща единично или на малки групи.
Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбове – по листата прилича на източния горун, по кората – на цера, по жълъдите – на летния дъб. Счита се че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове.


Най-старото монументално живо дърво на територията на ПП „Странджа” е близо 1 000-годишен дъб Благун /снимката горе/, в землището на с. Заберново, където тази година на 9 и 10 май ще се порведе 17 Фестивал на зелениката.

За цялата бургаска област да бъдат обявени за защитени са предложени общо 44 вековни дървета, съобщи доц. д-р Мария Брощилова, фондация „ТАЙМ Екопроекти”.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

fourteen + 19 =