строителство

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 1 034.3 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 4.1%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 960.0 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 74.3 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са 621.1 млн. лв., или с 5.2% по-малко спрямо предходната година. При жилищното строителство е отчетен спад с 10.3%, а при нежилищното строителство – ръст от 6.4%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 65.3%, а от строителство на нежилищни сгради – 34.7% от общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт се увеличават с 4.2% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 49.0%, а на нежилищни сгради – 51.0%.

В област Бургас приходите от гражданско строителство са 413.2 млн. лв., или с 22.2% повече спрямо 2017 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Други приходи“ – 55.0%, следван от „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 33.3%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви