През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 179.0 хил., от които 97.9 хил. са мъже и 81.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 51.8% (при 54.0% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.2 процентни пункта.

Коефициентът на заетост при мъжете е 59.5%, а при жените – 44.9%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 173.5 хил., от които 94.5 хил. са мъже и 79.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.7% (71.7% за мъжете и 59.7% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 1.3 процентни пункта.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

eight − two =