Басейнова дирекция Черноморски район (БДЧР), съвместно с представители на ИАРА и техен патрулен катер провери днес състоянието на две мидени полета в акваторията на Черно море, южно от Маслен нос в близост до Приморско.

При огледа в морето е констатирано, че конструкциите и на двете съоръжения са накъсани с потънали въжета и множество разпилени буйове както в морето, така и на сушата. Двете мидени полета са били експлоатирани от фирмите „Морски дарове“ ООД и „Шато“ ЕООД.

Разрешителното за ползване на воден обект Черно море на фирма „Шато“ ЕООД е изтекло през м. юли 2019 г. и още тогава при извършван контрол съвместно с ИАРА е установено наличие на разкъсани линии. В тази връзка БДЧР е издала предписание на фирма „Шато“ ЕООД за цялостно демонтиране на съоръжението, което е в процес на връчване по реда на АПК, поради невъзможност да се открие титуляра.

Втората мидена ферма е с действащо разрешително и титуляр „Морски дарове“ ООД. При извършен през м. Юли 2019г. контрол съвместно с ИАРА на същата е издадено предписание за маркиране и овеховане на разрешената площ което е в процес на връчване по реда на АПК, поради невъзможност да се открие титуляра.

След откриване на лицата БДЧР ще предприеме съответните административни и наказателни мерки.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви