Детска градина
Детска градина

Кметът Димитър Николов предлага да бъде изградена нова детска градина, която ще се намира в к-с „Братя Миладинови“ до блок 156 /зад Военна болница/. Тя ще носи името „Морско конче“ и ще бъде филиал на най-близко намиращата се до нея Детска градина „Раковина“ на ул. „Христо Ботев“ № 48.

Новата общинска детска градина ще е на мястото на несъществуващата от 1994 година градина, която беше филиал на ДГ „Вълшебство“

и бе затворена, поради сериозни конструктивни нарушения на сградата и липса на подходящи условия за отглеждане на децата.

Храненето на децата ще се осъществява посредством доставка на храна от кухня-майка, находяща се в най-близката детска градина „Раковина“, където има всички необходими условия за приготвянето й в нужните количества и съобразно изискванията за разнообразно и здравословно хранене на децата.

В докладната записка кметът Николов посочва, че в централна градска част функционират 7 детски градини – „Раковина“, „Радост“, „Златното ключе“, „Синчец“, „Слънце“, „Звездица“ и „Вълшебство“ с филиал на ул. „Места“ № 104, но въпреки това капацитетът им не е достатъчен да удовлетвори желанията на всички родители, живущи в района, за прием на децата им в детска градина и така да се осигури пълен обхват на децата.

„Районът е атрактивен, поетапно променя облика си, като в новопостроените кооперации се заселват все повече млади семейства с деца, за които да се осигури място в детска градина“, посочва още кметът Димитър Николов.

Броят на подадените електронни заявления за прием на деца в детските градини в централна градска част надвишава броя на приетите деца по първо желание на родителите. Удовлетворяването на желанията на повече родители, децата им да бъдат приети в детска градина, води до друг сериозен проблем – увеличаване на броя деца в групите, което затруднява нормалния учебно-възпитателен процес.

С изграждането на новата детска градина ще бъдат разкрити нови 4 градински групи с капацитет за прием на 100 деца в тях. За строежа й вече има готов технически инвестиционен проект. Сградата, която ще бъде на 2 етажа ще разполага с всички необходими налични ресурси и капацитет за осигуряване на отлични условия за отглеждане и възпитание на децата в района.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви