Групата общински съветници от БСП входира докладна записка, чрез която призовава да се гласува решение, с което да се отмени решението по докладната за демонтиране на плочата с идеологически надпис, поставена на фасадата на ПГМЕЕ – Бургас.

„С решение по докладна № 08-00-7917 на предишния Общински съвет на община Бургас, е взето решение за демонтиране на паметна плоча на загинали антифашисти от фасадата на ПГМЕЕ-Бургас. Решението противоречи както на закона и европейските директиви, така и общочовешките морални принципи“, посочват в документа общинските съветници на левицата.

Вносителите на докладната записка, станала причина за вземането на това решение, цитират разпоредбата на чл.11 ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование. В нея е записано: „В системата на предучилищното и училищно образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини“.

„Законодателят ясно е посочил и разграничил какво не е позволено да се налага в системата на образованието, каквато и да е идеологическа или религиозна доктрина, да бъдат принуждавани учениците в ранна възраст, ненавършили пълнолетие, да възприемат и изповядват политически, икономически, религиозни или други идеологии. Но в конкретния случай не се касае за налагане на идеология, а за паметна плоча, на която са изписани имената на загинали младежи, учили в това училище. Младежи, загинали в антифашистката борба, която е част от общия фронт за борба против нацизма и е призната за част от европейското съпротивително движени против хитлеризма“, подчертават общинските съветници.

„В допълнение към всичко това, решението на Общинския съвет от 30.10.2018 г. e в крещящо противоречие с РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ от 2018 г. под № 2869 /RSP/ 2018 г. относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа“, смятат от БСП.

Още по темата вижте тук

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви