Още през миналата година Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено си гарантираха над 3 милиона лева по Програмата за морско дело и рибарство. Парите, обаче, няма да се влеят в местната икономика, ако за тях не бъдат подготвени качествени проекти, които да се управляват добре. За тях се кандидатства по шест мерки. Преди това в продължение на години Бургас беше дискриминиран и не беше допустим бенефициент по рибарската програма. По настояване на кмета Димитър Николов това положение се промени.

МИРГ Бургас-Камено е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и обхваща следната територия: ж.к. „Меден рудник“, кв. „Крайморие“, кв. „Акациите“, Рибарското селище „Ченгене скеле“, с. Маринка, с. Димчево, с. Извор, с. Твърдица, както и всички населени места в община Камено. Целта на програмата с шест мерки е да се повиши конкурентоспособността на местния бизнес в рибарския сектор, създаване на нови работни места и грижа за природните ресурси на Бургас.

При оценяването на подадените проекти най-много точки носи критерият нови работни места. Кандидатстващите фирми или НПО трябва задължително да са регистрирани в Бургас или Камено, а не, примерно, в Созопол и Царево.

МИРГ Бургас-Камено обявява конкурс за следните позиции:

1. Изпълнителен директор

Отговорности и задължения за длъжността:

Изпълнителният директор ръководи и координира дейността на административния персонал на сдружението;
Изпълнява решенията на Управитения съвет и Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено;
Комуникира с УО на ПМДР, ДФЗ-РА, бенефициенти и др.
Подготвя и подава искания за плащания;
Отговаря за подготовката на стратегически документи, насоки за кандидатстване по мерки и др.;
Осъществява мониторинг на финансирани от МИРГ Бургас-Камено проекти;
Организира набирането на средства за дейността на сдружението;
Планира и управлява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

Изисквания за длъжността „Изпълнителен директор“:

Висше образование, най-малко степен „Бакалавър“;
Професионален стаж най-малко 5 години;
Управленски опит най-малко 2 години;
Опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори;
Познаване на нормативната уредба в областта на европейското финансиране и по-специално изискванията и процедурите за финансиране по ПМДР, особенно в частта по подхода ВОМР;
Владеене на чужд език е предимство;
Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

5 × 1 =