Областите с повече проблеми на пазара на труда имат и влошена структура на работната сила – Разград, Кърджали, Търговище, Сливен и Силистра са с над 30% дял на населението между 25 и 64 години с основно и по-ниско образование през 2018 г., сочат данни на НСИ. Докато в тези области на един човек с висше образование се падат по двама с основно или по-ниско, то в повечето други области висшистите са повече от тези с основно или по-ниско образование. В това отношение

Бургас се нарежда на десета позиция, но остава под средното ниво за страната, като компания му правят Шумен и Перник, сочат данните на НСИ.

В сферата на образованието регионалната карта изглежда различно.

Столицата отново е напред, но следващите я области, като Габрово, Смолян, Варна и Велико Търново, показват добри резултати в отделни категории. В област Габрово се регистрира най-високият коефициент на записване на населението в V–VIII клас – над 95% за 2018 г., при едва около 76% в Добрич и Търговище. Област Смолян има най-нисък процент на отпадналите от основно и средно образование (под 1%), както и най-нисък дял на второгодниците (едва 0,1%). Учениците там се представят силно и на матурите по български език и литература (4,19 средна оценка за 2019 г.), но лидерите в това отношение са столицата (4,53), Варна (4,26) и Пловдив (4,25). Среден успех под „добър“ 4 на матурата по БЕЛ се наблюдава в областите Силистра, Кърджали, Разград, Ямбол, Хасково, Шумен, Търговище и София. Макар Велико Търново да няма високи резултати в училищното образование, областта, заедно със София (столица), продължава да има най-много студенти на хиляда души от населението – съответно 69 и 73 студенти на хиляда души.

Резултатите от матурата по БЕЛ за 2019 год. отреждат осма позиция за Бургас, непосредствено след Добрич и преди Габрово.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви