Новата година в Общински съвет започва ударно с редица важни докладни записки, които очакват специалното внимания на общинските ни съветници. Естествено голямата драма за старейшините на града ще бъде гласуването на Проект на Бюджет 2020 година на Община Бургас /вижте тук/

От ДБГ вече обявиха подкрепата си по проектодюжета /вижте още тук/. Това стана само ден след като председателят на Правната комисия към ОбС Иво Баев нарече Бюджет 2020 „гьотерджийска работа“ заради малкото време, което съветниците имат да се запознаят детайлно с него /вижте още тук/.

Самото заседание, ако точката за бюджета не бъде изтеглена като първа, се очаква да започне с докладна записка от Димитър Николов, кмет на Община Бургас, относно кандидатстване на Община Бургас по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините.

Следва друга докладна от Николов за осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас – етап 2“. Съветниците ще трябва да приемат стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023, както и програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

Зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев предлага определяне на размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала, както и актуализация на месечната наемна цена по сключен договор между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас.

Друга докладна от Стойчев е актуализиране размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка – принудително преместване на ППС чрез техническо средство /вижте още тук/.

Следва докладна от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници /вижте още тук/.

Следващите точки са свързани от искания за ремонти на санитарни възли в сградата на „Център за психично здраве – проф. д-р Иван Темелков“ ЕООД, основен ремонт на двора на ДЦГ „Раковина“, ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж.к. „Изгрев“, ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. „Братя Миладинови“, както и изграждане на детска площадка в квартал „Банево”.

Общинският съветник от ДБГ Манол Тодоров иска отпускане на финансови средства за изграждането на 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас /вижте още тук/. Той също така е входирал и докладна за дофинансиране на „Училищните спортни игри“ по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас /вижте още тук/. Съветниците от ГЕРБ имат свои предложения за провеждане на национална научна конференция на тема „Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878 – 1944 г.“, предоставяне на финансови средства за провеждане на „Киноклас 2020“, в рамките на „София филм фест на брега“ и даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение „Югоизточен дигитален иновационен хъб“ /вижте още тук/.

Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев и Димитър Найденов настояват за Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ.

Любопитни са докладните определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Бургас, както и одобряването на нова структура на общинската администрация за мандат 2019-2023 и определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места /вижте още тук/

Съветниците трябва да одобрят и редица нови правилници и наредби.

Сред тях са приемане на правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас, правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Бургас, правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури ин витро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, наредба за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас, приемане на Наредба за изменение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас, приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, пиемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас.

Общинските съветници от ПП ГЕРБ Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов предлагат трансформиране на част от ул. „Брацигово“, кв. Сарафово, в пешеходна зона, а колегите им от групата оТодор Йосифов, Ивайло Колев, Петър Статев и Георги Маринчев да се създадат на 2 броя обособени паркоместа в полза на гражданите за временно паркиране на автомобили на ул. „Цар Петър“ №2 и на ул. „Стефан Стамболов“ № 43 пред „Български пощи“ ЕАД.

Любопитна е докладната от инж. Йордан Георгиев Георгиев, общински съветник от БСП, относно образуване на Временна комисия по подготовка на населението за защита при бедствия /вижте още тук/. Георги Дракалиев и Евелина Михалева, общински съветници от ПП ГЕРБ, искат определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас /вижте още тук/. Дракалиев е също така и един от вносителите на предложението за удостояване с отличие на Община Бургас /вижте още тук/

Заседанието завършва със 7 питания към местната администрация. Те са свързани с състоянието на ОУ „Антон Страшимиров“, състоянието на паркинга на ул. „Любен Каравелов“ №12, наличие на бали боклук на бургаско пристанище, както и непотвърдена информация за изгаряне на боклук от други държави на територията на община Бургас /вижте още /тук, тук и тук/

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви