С 50 гласа „за“ бургаските общински съветници приеха новата наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас.

Не помня някоя наредба да обединявала толкова хора от различните политически групи. Тя отговаря на всички условия по Закона за младежта и спорта. Опитахме се да направим един действащ мониторинг на всички спортни мероприятия. Можем да оценим и дали парите, които са давани от администрацията, действително имат ефект върху спорта в града ни„, каза председателят на спортната комисия към ОбС Йордан Георгиев.

Зам.-кметът по кутура и спорт Диана Саватева допълни, че дали наредбата е действително успешна ще се разбере след няколко месеца.

Много хора работиха по нея, тръгнахме текст по текст и едва вчера приключихме всички точки на Правната комисия. Нужно е да правим по-често консултации по наредбата.. Надявам се след 6-7 месеца да направим оценка на въздействието на наредбата. Мониторингът насърчава всички общински съветници да посещават спортни събития, особено тези, които са членове на Спортната комисия„, сподели тя.

С новата наредба право на финансово подпомагане имат спортни клубове, регистрирани на територията на Община Бургас, които членуват в лицензирана спортна федерация, клубове за хора с увреждания, които членуват в лицензирана спортна федерация, ученически спортни клубове, асоциацията на ветераните спортисти, които членуват в лицензирана спортна федерация, туристически дружества, други юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност в областта на спорта.

Няма да се финансират членове на управителните им органи са осъдени с влязла в сила присъда, политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации, търговски дружества, при извършване на ремонтна дейност, закупуване на земя, сгради, техника, при организиране на кръгове от държавни първенства, национални турнири, национални купи, имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,са в производство по несъстоятелност или ликвидация или са обявени в несъстоятелност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви