Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 1 773 предприятия, или 5.8% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство“ достигат 1 104 млн. лв. по текущи цени, или с 5.7% повече в сравнение с предходната година.

В сектора работят 11 745 лица и формират относителен дял от 9.6% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Добавената стойност по факторни разходи е 300 млн. лв., или със 17.9% повече спрямо 2017 година. Oтносителният дял на сектора в общата добавена стойност нараства с 1.3 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През 2018 г. сектор „Строителство“ e произвел продукция в размер на 1 155 млн. лв., или с 9.5% повече спрямо 2017 година.

Строителните предприятия са отчели оборот в размер на 1 115 млн. лв., който е с 6.0% повече в сравнение с предходната година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви