Община Бургас обяви конкурс за длъжността „Главен архитект“ в структурата на Общинска администрация. Причина за това е, че досегашният заемащ поста – арх. Веселина Илиева, се пенсионира. Илиева заемаше позицията си близо 15 години.

Новият Главен архитект трябва да отговаря на редица критерии, като магистърска степен в „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Архитектура“. Нужно е да има пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, професионален опит – 5 години в сферата на проектирането и строителството.

Също така не трябва да бъде едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, народен представител, общински съветник или да заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Длъжността „Главен архитект“ е свързана с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координиране и контролиране дейността на звената, създадени в Общинска администрация Бургас за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията и издаване на административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.

Изборът на Главен архитект ще се определи от тричленна комисия, а допуснатите кандидатите ще държат и тест. Документи за желаещите се приемат в сградата на Община Бургас.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

six + seven =