Заплата
Заплата

Общите разходи на работодателите за един отработен час през третото тримесечие на годината се повишиха с 10% спрямо същия период на 2018 г. Увеличението в индустрията е с 8.3%, в услугите – с 10.5%, а в строителството – с 10.1%. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на годината.

От данните на НСИ става ясно, че най-висок ръст на общите разходи спрямо същия период на предходната година, е регистриран в няколко сектора.

Това са „Операции с недвижими имоти“, „Образование“ и „Други“. Като годишните увеличения са съответно с 15, 12.8 и 14%.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо третото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11.2%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.1% за „Други дейности“ до 2.2% за „Добивна промишленост“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви