Жители на кв. „Долно Езерово“ и Константин Бачийски започват обща инициатива
Обща инициатива, посветена на подобряването на качеството на въздуха в Бургас ще започнат жители на кв. „Долно Езерово“ и зам. председателя на ПП СЕК Константин Бачийски.

По време на поредната си среща, която се проведе в края на ноември, с хората от тази част на града общинският съветник отново обсъди с тях най-наболелите им проблеми. Първо място в списъка им с оплаквания продължава да бъде това за качеството на въздуха, който хората от квартала, а и всички бургазлии дишат.

В срещата взеха участие също съветникът от ПП СЕК Кирил Начев и членовете на листата с кандидати за съветници Бисер Русимов и Петър Димитров.

В разговора Константин Бачийски запозна местните жители с регламентираните от закона възможности да се намери работещо решение на проблема.

Съветникът се позова на текст от Закона за чистотата на атмосферния въздух и по точно на това, че : „За отделни райони, в зависимост от характера на източниците на емисии и характерния здравен риск, общинските органи може да определя допълнителни показатели извън тези по задължителните ал. 1“

Бачийски посочи и това, че „общинските органи могат да предлагат за утвърждаване по-строги норми от утвърдените по ал. 1 в определени селища, общини или райони в зависимост от нивото и характера на замърсяване на атмосферния въздух над тях“

На срещата стана ясно, че до момента никой не е запознал хората от Долно Езерово с важния факт, че „Нормите по ал. 5 се определят въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината до министъра на околната среда и водите, одобрено с решение на общинския съвет“

В следващите дни ще започне подписка сред жителите на квартала, която си поставя за цел да подтикне кмета на община Бургас Димитър Николов да използва в пълна степен правата и възможностите си регламентирани в рамките на Закона за атмосферния въздух.

Хората от Долно Езерово и Константин Бачийски се обединиха около целта да предизвикат стартиране на процедура за задължително измерване на допълнителни химически съединения извън определените от националното законодателство, както и в Бургас да бъдат въведени нови, по-рестриктивни норми за химическите съединения, измервани в момента.

Инициативата се позовава на това, че според закона „Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности, с цел осигуряване чистотата на въздуха.

Съгласно закона процедурата може да бъде започната от кмета след одобрение от общинския съвет.

Водачът на групата съветници от ПП СЕК ще настоява в квартала да бъде позиционирана нова станция, която да измерва и анализира постоянно и в реално време състоянието на въздуха с новоприетите допълнителни показатели.

В началото на 2019 год. с решение на Общинския съвет бяха заделени средства за измерване на тези параметри от независима международна лаборатория, но така и не беше избран изпълнител.

Алтернативата е, ако до края на годината не се избере изпълнител, тези средства да се заделят от общината директно за закупуване на собствени станции, които да покрият изискванията. Още повече, че законът ясно регламентира тази възможност съгласно:

Чл. 20. (2) Общинските органи съгласувано с министъра на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия

„Срещнахме се с хората от Долно Езерово преди изборите, но по-важното е, че отново се срещаме с тях и след изборите, защото истински се интересуваме от техните проблеми и е време тези проблеми да почнат да се решават. Повече от ясно е, че те определят като основен приоритет подобряването на качеството на въздуха “ – коментира Константин Бачийски.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

3 × 1 =