Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата

в област Бургас за 2019 г. показват, че 77.7% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната.

По-този показател спрямо предходната година е регистрирано увеличение с 8.8 процентни пункта. Област Бургас е на седмо място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет. Данните са описани в горната таблица.

От лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Бургас 64.2% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2019 година.

Спрямо 2018 г. е регистриран ръст от 5.4 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 15-то място след област Търговище с 64.8%, и пред област Стара Загора с 64.0%. Тези данни можете да проследите в долната таблица:

Жените в областта са по-активни от мъжете, като 65.6% от тях използват редовно интернет, при 62.7% за мъжете.

Активността на мъжете в областта е по-ниска с 5.4 процентни пункта от средната при мъжете за страната, а активността на жените в областта е колкото средната при жените за страната.

От лицата с висше образование в област Бургас 95.8% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 66.2%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 37.7%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 22.8% за областта, при 25.4% средно за страната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви