Освен впечатляващи кадри от Атанасовско езеро, изложбата представя всички онези повече или по-малко видими „услуги“, които езерото, а и всички влажни зони около Бургас ни предоставят.

Замисляме ли се за цената на природата – за въздуха, който дишаме, за чистата вода, за красивите гледки, за храната, за зареждането?

Едни от „най-продуктивните“, но и най-застрашени природни екосистеми в света са крайбрежните лагуни, чийто представител в България е Атанасовско езеро. Въпреки че заемат едва 13 % от бреговата ивица в целия свят, лагуните осигуряват храна, естествена защита от бури и наводнения, място за отдих. Тези екосистеми са застрашени, поради промяната в начина на ползване на земите, замърсяване на водите и урбанизиране. Плитките им води и близостта до морето ги правят уязвими, поради изменението в климата и повишаване на морското равнище.

Ние не винаги виждаме „услугите“, които тези екосистеми ни предоставят, или ги считаме за даденост и не се замисляме колко всъщност е висока цената им. Най-общо екосистемните услуги от езерото са:

Материални – храна, генетични ресурси, суровини за биохимичната и фармацевтична индустрия, хомеопатична медицина, прясна вода и др.;

Регулиращи – регулиране нивото на водите, на ерозията, пречистване на водите и третиране на отпадъците, регулиране на болести и вредители, на природни бедствия;

Поддържащи – формиране на почвата, фотосинтеза, кръговрат на хранителните вещества и кръговрат на водата;

Културни – образование, вдъхновение, естетична стойност, социални отношения, рекреация и туризъм.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви