“Лабораториите, които ще се създадат в рамките на проекта УНИТе в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще бъдат много полезни на бизнеса. Те ще привлекат и много инвеститори“, това каза днес Стамен Стамов – изп. директор на Индустриален и логистичен парк Бургас по време на среща с екипа на проекта за върхови постижения.

На срещата присъстваха ръководителят на научния екип доц. д-р Станислав Симеонов, проф. д-р Евдокия Сотирова, доц. д-р Нели Симеонова и Радовеста Стюърт.
Доц. д-р Станислав Симеонов представи основната цел на проекта – създаване на Център за върхови постижения в областта на информационните технологии и уточни, че това е един от двата най-големи проекта, които се изпълняват в страната по тази програма.

В рамките му ще бъдат създадени и оборудвани 4 научни лаборатории.

Първата от тях за прототипиране на платки, ще се намира в сградата на Техническия колеж. Идеята е, тя да се превърне в модерна производствена база за печатни платки в малки количества като в нея се обучават кадри за Индустрия 4.0. „Това ще бъде в помощ на бизнеса, без да създаваме конкуренция на големите фирми, които работят в същата сфера“, уточни доц. д-р Симеонов.

Стамен Стамов отбеляза, че фирми, като „Сименс“ например, може би ще имат интерес да работят с университета в тази насока и обеща в кратки срокове да направи среща между ръководството на проекта и на фирмата.

Към момента тече обществена поръчка за закупуването на мощни компютри конфигурации, които ще бъдат обединени в клъстърна система. Заедно с в още два университета, партньори по проекта – в Шумен и София, ще започне обединение на мощностите с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели.

Това ще бъде и част от дейността на друга лаборатория по проекта наречена „Реално време“.

Доц. д-р Симеонов описа някой от възможните тестове и симулации, които могат да се извършват в нея, като например как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилот и се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.

Изпълнителният директор на индустриалния и логистичен парк Стамен Стамов заяви, че е изключително впечатлен от възможностите, които проектът УНИТе създава за развитието на региона. Той предложи дейностите по проекта да станат част от презентацията на логистичния парк и да се представят на всички срещи с потенциални партньори и представители на местния бизнес.

„Имахме инвеститори, които, ако знаеха, че в Бургас се изграждат такива лаборатории, щяха да изберат нашия град за своите проекти“, каза Стамов. Това е конкурентно предимство за целия регион и то трябва да се презентира, допълни той.

***
Основната цел на проекта УНИТе е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
Партньори по проекта са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, който е водещ партньор, и ще работи заедно с Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет от 29 781 882 лева.

Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото. Проектът УНИТе се реализира в периода 2018-2023 година.

Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс и реконструкция на 4 съществуващи бази, за да се превърнат в модерни научни комплекси.

УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите.

По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни.

Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел, към която работещите експерти по УНИТе ще се стремят.

Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това от своя страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна икономика.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

one + sixteen =