Български граждани, които имат публични задължения, няма да могат да напускат границите на Европейския съюз с повече от 30 хил. лева в себе си.

Това предвиждат промени във Валутния закон, които министрите одобриха. Ограниченията, които сега се записват в закона, са залегнали и в европейското законодателство.

Според разпоредбата, с която митническите органи трябва да осъществяват ефективен валутен контрол, пренасяните парични средства не трябва да превишават 30 хил. лева или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна, когато митническите органи по служебен път са получили информация за наличието на публични задължения на лицето.

Митническите органи по границата на страната ще контролират и пренасянето през границата на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях. При нарушение ще съставят актове.

Въвежда се дефиниция за „укрит“ предмет и законови промени за отнемане в полза на държавата на цялата недекларирана сума.

Ако благородни метали или скъпоценни камъни не бъдат декларирани, то глобата ще бъде в размер на една пета от стойността на недекларираните предмети. Когато недекларираният предмет е укрит по специален начин, наказанието е глоба в размер на една четвърт от стойността на укрития предмет.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви