Децата от социално слаби семейства няма да плащат такса за детска градина. Това предвижда проект на Министерството на образованието и науката, наречен „Активно приобщаване в системата на училищното образование“. Проектът включва и децата на ромите.

Министерството на образованието и науката стартира и проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Той бе представен от заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева. С него се цели да се повиши обхватът и посещаемостта в детска градина на деца на 3 и 4г.

За първи път по него се провеждат допълнителни обучение по български език за децата, които имат нужда от тях. В такива форми от началото на учебната година са включени 11 000 деца.

Проектът, който е на стойност 82,5 млн. лв., също предвижда провеждане на занимания по интереси, както и работа с родители на деца от социално слаби семейства за представяне на ползите от образованието и посещението на детска градина. Очаква се 1500 детски градини да вземат участие в дейностите. Те ще получат възможност да назначат 300 психолози, логопеди и ресурсни учители, както и 600 непедагогически специалисти – образователни медиатори, помощници на учители, социални работници в образованието и помощник-възпитатели.

Медиаторите и екипите за обхват ще работят със социално слаби семейства и ще ги мотивират да изпращат редовно децата си в детска градина. Ако те бъдат включени в предучилищното образование, със средства по проекта на детските градини ще бъдат възстановени разходите за посещението им. „Тези пари ще се дават за подобряване на качеството на предучилищното образование. Това означава, че детските градини ще могат да наемат повече специалисти, да подобряват средата, да квалифицират персонала. Така всички деца в страната ще получат по-качествена грижа и обучение“, подчерта Сачева. След вчерашното решение да бъдат отпуснати и национални средства, в следващите дни ще бъде изработен механизъм за обхващане на децата в детските градини. „Със средствата от проекта и националното финансиране вероятно ще бъдат обхванати 1/3 от българските деца. Посещението в детска градина е от огромно значение.

Колкото по-рано са обхванати децата, толкова по-голям е шансът те да се интегрират, да овладеят български език, да нямат обучителни затруднения и в последствие да се реализират“, каза още Сачева.

По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ има компонент за установяване чрез игрови модели на потенциални обучителни затруднения. За целта до края на ноември ще бъдат обучени 1500 учители от детските градини, но те ще могат да прилагат метода само с изричното съгласие на родителите. Те ще могат да анализират резултатите и да предлагат различни мерки – работа с ресурсен учител, психолог или друг специалист за преодоляването на трудностите.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви