Българската стопанска камара не подкрепя предложението да не се изплаща обезщетение за първия ден от отпуска за временна нетрудоспособност (т.нар. болнични).

Подобно предложение е поредното доказателство, че обществото ни е неспособно да се справи с този феномен, а държавата не е в състояние да приложи фокусиран и адекватен механизъм за контрол на тази практика.

В продължение на 10 години работодателите са „санкционирани“ за първите три дни от временната нетрудоспособност на служителите си, а сега се предлага тази отговорност частично да се споделя от осигурените лица. Опитът да излекуваме една обществена несправедливост с въвеждането на друга ще доведе до задълбочаване на дисбалансите в осигурителната система и до повишаване на социалното напрежение.

Позицията на БСК по отношение на злоупотребата с болнични е представяна многократно през последните години и тя е следната:

– За решаването на проблема с издаването на фалшиви болнични е необходим пакет от мерки – с едностранчиви решения трудно може да се постигне положителен ефект. При представянето на проекта на Закон за бюджет на ДОО за 2020 г. БСК възрази срещу забавянето на необходимите реформи в пенсионно осигурителната система, вкл. срещу съхраняването на режима на изплащане на обезщетенията за първите три дни от временната нетрудоспособност, липсата на решителен подход за промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията и др. За съжаление, липсва напредък и своевременни действия по прилагане на тези мерки.
– Предложението за неизплащане на обезщетение за първия ден от временна неработоспособност на осигурените лица практически санкционира мнозинството коректни лица, заради малцинството некоректни. Битката с некоректните е изцяло ангажимент на държавата, която следва да въведе необходимите механизми за недопускане на злоупотреби и ефективно санкциониране на нарушителите.
– Предложението минира доверието към осигурителната система и, в този смисъл, е вредно от гледна точка на нейната стабилност.
– Ангажимент на работодателите и работниците е да внасят осигурителните си вноски, а ангажимент на държавата (в лицето на Националния осигурителен институт) е да изплаща необходимите обезщетения за всеки осигурителен случай, на база постъпили осигурителни плащания.
– Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. Чрез този вменен на работодателите допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни възнаграждения за заместващи работници.