Кръстосвали сме се с неандерталците

Генетици от Станфордския университет са изяснили, че геномът на неандерталците е съдържал вредни мутации. Те са намалили репродуктивността на хоминидите /човекоподобни, към които спада и съвременният човек/ с 40%. Фактът е научно доказан, което води към извода, че сме се кръстосвали с неандерталците.

Някои групи хора са наследили тези гени, които продължават да оказват негативно влияние на популацията днес. Изследването е публикувано в изданието Genetics.

Предишни изследвания на ДНК, извлечена от останки на Homo neanderthalensis, са установили, че евразийските хоминиди са били по-родствени помежду си. И са били по-малко генетично разнообразни от съвременните хора. В продължение на хиляди години числеността на неандерталците е оставала неголяма. Това правело чифтосването с роднини обичайно явление.

Преди 50-100 хиляди години на територията на неандерталците са дошли Homo sapiens, които се кръстосвали с местните хоминиди.

Днес хората, които живеят на северните територии, носят неголяма част неандерталска ДНК (около два процента). Тя е разположена в определени места от човешкия геном.

Нейното съхранение в Homo sapiens би могло да бъде резултат от естествен отбор, който е оставял неутралните и положителните мутации и е изчистил генома от вредни. Но при самите неандерталци заради тяхната малобройност голяма роля е играел не естественият отбор, а случайни събития, водещи до съхранението на слаби вредни мутации.

Изследователите са използвали компютърни програми за моделиране на натрупването на мутации в процеса на еволюцията на неандерталците. И са оценили тяхното количество, наследено от хората. Според резултатите от анализа съвкупният ефект от слаби вредни изменения в ДНК е довел до загуба на репродуктивност на Homo neanderthalensis с 40%.

Макар че повечето вредни мутации са били загубени в процеса на естествения отбор, малка част вероятно се е съхранила в съвременните Homo sapiens. По оценки на генетиците хората с неафрикански произход са с един процент по-малко репродуктивни поради неандерталското наследство.

Учените смятат, че тяхната работа ще им помогне да разработят мерки по спасяване на израждащите се малобройни групи от населението, в които остро стоят проблемите за инбридинг (близкородствено кръстосване), ниско генетично разнообразие и натрупване на вредни мутации. Един от начините за тяхното решаване може да е кръстосването с други групи от населението.