Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд Стоян Колев. Той е обвинен за това, че през периода 14.07.2012 г. – 30.04.2014 г. в гр. Бургас, пред ТД на НАП – Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен търговец с търговско дружество, избегнал и плащането на данъчни задължения в големи размери – 4 567 лева. Парите са дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС. Колев избегнал плащането чрез три отделни месечни справки – декларации, които се изискват по закон.

Бизнесменът е обвинен и за това, че през периода 03.10.2014 г. – 03.11.2014 г.в гр.Карнобат, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен търговец с търговско дружество, избегнал плащането на данъчни задължения – 346 023 лв. Това направи чрез извършване на сделки със свързани лица по смисъла на ДОПК, като работодател на Д.Й. – работник, заемащ длъжността „продавачи в магазини и демонстратори“, като й продал следните недвижими имота:

1. Апартамент с площ 76,71 квадратни метра в гр. Карнобат, продаден на 03.10.2014 г.;
2. Търговски обект със застроена площ от 436 кв. метра в гр. Карнобат, продаден на 03.11.2014 г.;
3. Магазин със застроена площ от 113,71 кв. метра в гр. Карнобат, продаден на 03.11.2014 г.;
4. Магазин със застроена площ от 49,78 кв. метра в гр. Карнобат, продаден на 03.11.2014 г.

Стоян Колев е обвинен и за това, че в периода 24.04.2014 г. – 03.11.2014 г. в гр. Айтос, гр. Карнобат, гр. Бургас и гр. Несебър, при условията на продължавано престъпление, подал 14 броя писмени декларации, които по силата на закон (ДОПК) се дават пред орган на властта – нотариус, за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства – че има непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения за данъци мита и задължителни осигурителни вноски.

Той е обвинен и за това, че на 23.03.2014 г.в гр. Бургас, като търговец – едноличен търговец с търговско дружество, след като изпаднал в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията по безспорните изискуеми парични задължения, установени с Ревизионен акт, влязъл в сила на 26.02.2014 г., не е поискал в периода 26.02.2014 г. – 27.03.2014г. от Окръжен съд – Бургас да открие производство по несъстоятелност – престъпление по чл.227б, ал.1 от НК.

Окръжен съд – Бургас е насрочил заседанието си за 15.10.2019 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви