Община Бургас стартира обществена поръчка за надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение в града ни. Стойността, без да се включва ДДС, е 3 300 000 лева.

От администрацията се аргументират, че надграждането на съществуващата система ще доведе до разширяване на обхвата на осъществяваното от Община Бургас електронно наблюдение за подобряване качеството на живот на жителите, чрез разширяване възможностите за превенция, реакция при инциденти и предприемане на мерки за безопасност и опазване на публичното имущество в оперативен порядък от заинтересованите страни

Дейностите следва да се осъществят чрез доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддържане в работещо състояние за целия срок на договора на нови хардуерни и софтуерни компоненти, и комуникационна свързаност, осигуряващи преноса на видеопотоци към съществуващия ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Община Бургас и обработката им в Интегрирана система за електронно наблюдение.

Новите хардуер, софтуер и комуникационна свързаност, следва да осигуряват работоспособността на надградената част на Интегрираната система за електронно наблюдение за целия период на договора. Важна част от дейностите е интеграцията на системата за обработка на видеосигнала от нововъведените в експлоатация локации за наблюдение със съществуващите и действащи в ЦВУТ системи за електронно наблюдение.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви