Тревожен факт: Войната по пътищата нарежда Бургас в челните редици по загинали и ранени

0
49

Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП и ранени лица, докато по брой загинали лица при ПТП е на шесто място в страната.

Това става ясно от последните ститистически данни на ТСБ-Югоизток.

През 2018 г. на територията на област Бургас са регистрирани 422 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите – 33 души. В сравнение с 2017 г. броят на произшествията се увеличава с 11.3% , а на ранените лица – с 16.3%. Броят на загиналите лица намалява с 21.4%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 398, или 94.3% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управлявали лични МПС – 301, или 75.6% и водачите управлявали държавни/фирмени МПС – 97, или 24.4%.

През 2018 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец юли – 51, а най-малко през месеците май и декември по 26 броя. Най-много са ранените лица през месец август – 67, или 12.1% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месец юни – 18.2%, докато през месеците февруари и октомври няма загинали лица при ПТП.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в понеделник – 72, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 105 и 7.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

Деца и младежи под 15 години – 8.5%;
От 15 до 24 навършени години – 16.5%;
От 25 до 64 навършени години – 57.4%;
Над 65 навършени години – 17.6%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са пътниците – 40.8%, следвани от водачите на МПС – 38.1%, пешеходците – 20.9% и работниците на пътя – 0.2%. Загиналите водачи при ПТП са 57.6%, а загиналите пешеходци и пътници, съответно 24.2 и 18.2%.

През 2018 г. на територията на област Бургас 58.5% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 287 ранени и 14 загинали, останалите 41.5% са регистрирани извън населените места, съответно с 269 ранени и 19 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас – 225, съответно с 283 ранени и 6 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 37 ПТП, с 42 ранени и 3 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево – 3 на брой, с 4 ранени лица.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here