Общински съвет Бургас прие местната администрация да кандидатства по проект за повишаване потенциала на града ни като конкурентоспособна туристическа дестинация. Чрез него общината иска да утвърди Бургас като разпознаваема и предпочитана туристическа дестинация, предлагаща на своите гости разнообразие от културни, исторически, религиозни и природни забележителности и услуги. Решението на ОбС днес бе взето с пълно мнозинство от страна на съветниците.

Целта е повишаване конкурентоспособността и утвърждаване на Бургас като предпочитана туристическа дестинация, чрез обединяване в общ туристически пакет предлагащ уникални за България маршрути и услуги

От общината смятат, че с изпълнението на предвидените инвестиции ще се подпомогне преодоляването на сезонността, а това ще доведе до повишаване заетостта на легловата база, броя на посетителите в заведения за хранене и развлечение, малки и големи търговски обекти, и т.н.

Обектите, предвидени за интервенция по проекта са четири и са определени, така че да могат да бъдат включени в цялостен туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на Бургас

Подходът, заложен в проекта е да бъдат обединени в единен туристически продукт обекти, свързани чрез общ елемент – водата, но с различни функции и разположени по цялата територия на Общината.

Обектите, в които ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи са: „Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“; Остров „Света Анастасия“, Катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий”; Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, в местност “Рибарско пристанище“, землището на кв. Крайморие

В проекта е предвидено също – закупуване на туристически кораб, доставка на оборудване, обзавеждане и реквизити, популяризиране на туристическия продукт.

След осъществяване на проект „Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“ за управлението на обектите, включени в проектното предложение, с изключение на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще отговаря ОП „Туризъм“

За осъществяване на инвестиционните намерения е изготвено проектно предложение, с което Община Бургас ще кандидатства за финансиране чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ и „Фонд за устойчиви градове“(ФУГ).

Общата прогнозна стойност на проекта е 9 771 795 лв. без ДДС – 8 215 560 лв. е безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, а до 1 600 000 лева дългосрочен инвестиционен дълг, финансиран от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създадено с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за регионите София и Южна България. Собственият принос на администрацията е 90 467 лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви