Бургас е на загуба от концесии
Бургас е на загуба от концесии

Общински съвет Бургас прие местната администрация да кандидатства по проект за повишаване потенциала на града ни като конкурентоспособна туристическа дестинация. Чрез него общината иска да утвърди Бургас като разпознаваема и предпочитана туристическа дестинация, предлагаща на своите гости разнообразие от културни, исторически, религиозни и природни забележителности и услуги. Решението на ОбС днес бе взето с пълно мнозинство от страна на съветниците.

Целта е повишаване конкурентоспособността и утвърждаване на Бургас като предпочитана туристическа дестинация, чрез обединяване в общ туристически пакет предлагащ уникални за България маршрути и услуги

От общината смятат, че с изпълнението на предвидените инвестиции ще се подпомогне преодоляването на сезонността, а това ще доведе до повишаване заетостта на легловата база, броя на посетителите в заведения за хранене и развлечение, малки и големи търговски обекти, и т.н.

Обектите, предвидени за интервенция по проекта са четири и са определени, така че да могат да бъдат включени в цялостен туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на Бургас

Подходът, заложен в проекта е да бъдат обединени в единен туристически продукт обекти, свързани чрез общ елемент – водата, но с различни функции и разположени по цялата територия на Общината.

Обектите, в които ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи са: „Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“; Остров „Света Анастасия“, Катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий”; Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, в местност “Рибарско пристанище“, землището на кв. Крайморие

В проекта е предвидено също – закупуване на туристически кораб, доставка на оборудване, обзавеждане и реквизити, популяризиране на туристическия продукт.

След осъществяване на проект „Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“ за управлението на обектите, включени в проектното предложение, с изключение на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще отговаря ОП „Туризъм“

За осъществяване на инвестиционните намерения е изготвено проектно предложение, с което Община Бургас ще кандидатства за финансиране чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ и „Фонд за устойчиви градове“(ФУГ).

Общата прогнозна стойност на проекта е 9 771 795 лв. без ДДС – 8 215 560 лв. е безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, а до 1 600 000 лева дългосрочен инвестиционен дълг, финансиран от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създадено с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за регионите София и Южна България. Собственият принос на администрацията е 90 467 лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви