Обвинените в унищожаването на дюните на къмпинг „Смокиня“ Иван Нончев и Манол Пазвантов ще се разминат с глоба, стана ясно на днешното заседание на БОС. Причина за това е, че в обвинителния акт не са посочени нанесените имуществени вреди с унищоване на дюните. Според държавното обвинение, в лицето на прокурор Ангел Георгиев, няма как да се посочи цена на дюна. Затова не е описан и характерът на вредите, както и претърпените вреди. В същото време в обвинителния акт се посочва, че дюната е унищожена. Вредите са неоценими, посочи Георгиев.

Съдът не сподели изводите на защитата на двамата подсъдими, че в досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. Съдебната инстанция счете, че са изложени достатъчно фактически положения относно обективните и субективни съставомерни признаци на извършеното деяние. В обвинителния акт ясно е формулирано участието на подсъдимите в престъпната дейност, както и подробно е описана защитената територия – природна забележителност. Посочени са конкретно и точно техническите параметри на предмета на обвинението, като подсъдимите ясно могат да разберат обвинението по време на делото.

Съдът, под председателството на Катя Господинова, освободи от наказателна отговорност двамата обвиняеми. Грози ги до три години затвор или пробация, както и глоба от две до 10 х. лв.

Причина за това решение е, чео съществуват процесуални пречки за гледане на делото по реда на Гл. 27 от НПК – съкратено съдебно следствие, поради изричното несъгласие на подсъдимите и техните защитници. Предвид искането на защитата, делото следва да бъде гледано по реда на Глава 28 от НПК, с освобождаване от наказателна отговорност от страна на подсъдимите и налагането им на административно наказание.

Окръжен съд – Бургас потвърди и взетите мерки за неотклонение „Парична гаранция“, в размер на 3 000 лв. за Иван Нончев и 1 000 лв. за Манол Пазвантов.

По време на заседанието адвокатите на обвиняемите – Станко Кралев и Христо Куцаров, пледираха нарушение в процедурата именно за неописания характер на вредите, както и за това какви точно са претърпените вреди. Адв. Кралев посочи, че има спор за собствеността на защитената територия и прилежащите към нея. Той заяви, че става дума за имот – частна собственост и малка част публична държавна. Съдията даде възможност за обжалване пред Апелативен съд, който да докаже има ли допуснати процесуални грешки. Ако има такива, делото ще бъде върнато за ново разглеждане. Ако няма – двамата ще бъдат само глобени, както поиска прокурорът.

В началото на заседанието бе отхвърлена молбата на МРРБ да бъде ситуиран като граждански ищец. МРРБ поиска частично обезщетение от 200 х. лв. от двамата за унищожаването на дюни, които щети, според ведомството, възлизали на 1 млн. лв. Съдът отхвърли молбата с мотив, че това е предмет на отделно гражданско дело. По досъдебното производство няма събрани доказателства за наличие на имуществени вреди и за първи път съдът следва да ги установява. Това би попречило за своевременното и ефективно приключване на наказателния процес, поради необходимост от отлагания на делото, специално с оглед доказване на гражданския иск.

Припомняме, че случаят с разораните дюни на къмпинг „Смокиня“ нашумя в началото на януари. Това беше първият от редица последвали сигнали за унищожени природни забележителности по родното Черноморие.

Срещу Иван Нончев и Манол Пазвантов бяха повдигнати обвинения, че на 11 януари с багер незаконно са унищожили общо 1295 кв. м в защитена територия и прилежаща територия за опазването й, като от тях 1205 кв. м са „пясъчни дюни в местност Каваците“, от които 821 кв. м „бели дюни“, 337 кв. м „сиви дюни“, а 47 кв. м „зараждащи се дюни“. Унищожените дюни трудно могат да се възстановят по естествен път и то след десетки години.

За целта собственикът на плажа Иван Нончев е заплатил на багериста на Манол Пазвантов от Равадиново 1000 лева за разораването.

 

1 КОМЕНТАР

Comments are closed.