Община Бургас е готова да кандидатства по проект за повишаване потенциала на града ни като конкурентоспособна туристическа дестинация. Чрез него администрацията иска да утвърди Бургас като разпознаваема и предпочитана туристическа дестинация, предлагаща на своите гости разнообразие от културни, исторически, религиозни и природни забележителности и услуги.

Целта е повишаване конкурентоспособността и утвърждаване на Бургас като предпочитана туристическа дестинаци, чрез обединяване в общ туристически пакет предлагащ уникални за България маршрути и услуги

От общината смятат, че с изпълнението на предвидените инвестиции ще се подпомогне преодоляването на сезонността, а това ще доведе до повишаване заетостта на легловата база, броя на посетителите в заведения за хранене и развлечение, малки и големи търговски обекти, и т.н.

Обектите, предвидени за интервенция по проекта са четири и са определени, така че да могат да бъдат включени в цялостен туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на Бургас

Подходът, заложен в проекта е да бъдат обединени в единен туристически продукт обекти, свързани чрез общ елемент – водата, но с различни функции и разположени по цялата територия на Общината.

Обектите, в които ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи са: „Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“; Остров „Света Анастасия“, Катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий”; Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, в местност “Рибарско пристанище“, землището на кв. Крайморие

В проекта е предвидено също – закупуване на туристически кораб, доставка на оборудване, обзавеждане и реквизити, популяризиране на туристическия продукт.

След осъществяване на проект „Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“ за управлението на обектите, включени в проектното предложение, с изключение на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще отговаря ОП „Туризъм“

За осъществяване на инвестиционните намерения е изготвено проектно предложение, с което Община Бургас ще кандидатства за финансиране чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ и „Фонд за устойчиви градове“(ФУГ).

Общата прогнозна стойност на проекта е 9 771 795 лв. без ДДС – 8 215 560 лв. е безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, а до 1 600 000 лева дългосрочен инвестиционен дълг, финансиран от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създадено с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за регионите София и Южна България. Собственият принос на администрацията е 90 467 лв.

1 КОМЕНТАР

 1. Това добре.Но мисля,че на Минералните бани трябва да се обособят и други атракциони и места да задържат и привлекат туристи и посетители.Например :
  -музейна експозиция „Странджа-минало,настояще,бъдеще“ с препратки към Илинденско-Преображенското въстание, странджански къщи,бит,поминък,флора,фауна и пр.
  – в парка да се експонират скулптори от камък ,от дърво и др. природни материали
  – покрай поточето да се обособят малки водоеми с водни лилии
  – да се създаде маршрут за планинско колоездене с велосипеди под наем
  – открит плаж с кула за скокове / ако е с минерална вода още по-добре/ и аквапарк
  – конна база / имаше идея да се премести от парк „Езеро“/
  По този начин ще може да се ангажират посетителите да прекарат цял ден, като имате предвид отдалечеността от останалите туристически обекти.

Comments are closed.