Министерството на финансите, оглавявано от Владислав Горанов, обяви какво планира по отношение на данъците за догодина.

Няма да има промени в данъчните ставки и акцизите. Те остават както и досега – 10% за доходите, 10% за фирмите, 20% ДДС и 15% данък дивидент. Както вече стана известно, няма да попълваме данъчни декларации, НАП ще прави това автоматично.

Има промени за хората с ТЕЛК. При ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране се предлага да отпадне задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документи, удостоверяващи направените вноски. Причината – НАП има достъп до регистъра за „Единна информационна система на медицинската експертиза“. Не е необходимо да се прилагат и копия от документи за направените осигуровки, тъй като те се правят в НАП.

Дареното имущество, което ще трябва да се декларира, може да бъде всякакви ценни или неценни вещи, смяната на собствеността, която не се извършва при нотариус и поради това не подлежи на контрол. Предложението връща стара разпоредба, която бе отменена и според която безвъзмездното даряване се смята за доход на получателя и затова се облага с данък.

От догодина фирми и самоосигуряващи се лица в справката за изплатени доходи пък няма да вписват награди и предметните печалби с незначителна стойност, като за незначителна се смята такава на единична стойност до 100 лв. Причината е, че те са необлагаеми, а заради малкия им размер изискването е неизпълнимо и реално не се прилага.

Министерството на финансите предлага още да отпадне задължението на собственици на автомобили, когато ги отписват, да уведомяват писмено общината, в която е регистрацията му. В момента собственикът е длъжен да представи на общината документ за това от компетентен орган. Министерството предлага това да отпадне, тъй като данните се съдържат в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и проверката може да се автоматизира.

Текст в закона за местните данъци и такси пък дава право на общински служители да определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия, когато има установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или неплащане на данъка за тях. Така ще се подобри събираемостта на местните данъци.

Собствениците на автобуси, които извършват обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабо населените планински и гранични райони, които получават субсидия от общините, от догодина ще трябва да уведомяват кметството с декларация, ако имат право да ползват данъчни облекчения.

Онези, които прекарват през граница големи количества цигари или алкохол, може да бъдат глобени за това нарушение от 1000 до 4000 лв. Друга промяна въвежда забрана за лицата да изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски пратки, с изключение на случаите, посочени в закона. Стоките ще се получават лично след показан документ за самоличност.

Тъй като се очаква да заработи Единната система за туристическа информация, туристическият данък ще се изчислява по нов начин – върху броя на предоставените нощувки през календарния месец.

Повечето от предлаганите промени са мотивирани с намаляването на административната тежест за гражданите и администрациите.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

seven + two =