Общински съвет Бургас да отложи одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ на с. Равнец. Това предлага общинският съветник Георги Дражев. Той настоява и да се обяви международен конкурс за идеен проект за стратегическо развитие на карго летище Равнец, съгласно условията на дарението от държавата. Това може да стане чрез създаване на комисия, която да подготви критериите за оценка и участие в международния конкурс, а също и да оцени идейните проекти. Дражев предлага в състава на комисията да влязат кметът на Община Бургас – Димитър Николов, Калин Барзов, Георги Георгиев и по един общински съветник от всяка група в Общинския съвет – Бургас.

Припомняйки условията на безвъзмездното прехвърляне правото на собственост върху имота от държавата към общината / да не се извършват вещно прехвърлителни действия с имота , както и внасянето му като непарична вноска в капитала на търговски дружества; да не се извършва икономическа дейност с имота; запазване функционалното предназначение на летателните полета/, Дражев набляга на
стратегическото развитие на едно карго летище.

Така той мотивира предложението си за „международен конкурс за представяне на идеен проект както за използването на самите писти, а също и територията около тях приимуществено за летищни дейности. Военното летище може да прерасне в международно карго летище само като се съобразява с най-съвременните и модерни перспективи на въздухоплаването. Всяко едно блокиране на територията с други застройки категорично би попречило на модерните концепции за летище.“

„Считам, че проектирането на индустриална зона трябва да бъде замразено и отложено във времето. Второ считам, че е необходимо събирането на изявени специалисти с опит и познания както за летищните така и за външнотърговските дейности

като Калин Барзов – дългогодишен директор на летище Бургас, полковник Георги Георгиев – последния командир на 25-та авиоескадрила с. Равнец и по един общински съветник от всяка група в Общинския съвет – гр. Бургас. Да се изготви доклад за възможностите по привличане на средства от различни Европрограми като награден фонд“, прави още уточние Георги Дражев.

Припомняме, че на последната сесия на ОбС кметът Николов оттегли докладната за Равнец. От администрацията имаха намерие в територията да се изградят общежития за работещите, детска градина, обслужваща зона с паркинг и търговски обекти, зона за спорт и отдих. Целта е да се осигури привлекателна среда за труд, бърз достъп от дома до работното място и социално обслужване. В планировката е осигурена възможност за транспортен достъп и захранване с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Повече по темата ТУК

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви