Бизнес климатът в страната се влоши през август и се оценява като неблагоприятен. Общият показател на бизнес климата намалява с 3,1 процентни пункта спрямо нивото си от юли. Това е най-ниското ниво от ноември 2016 г. насам. Понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям е спадът в строителството – с 5,1 пункта.

Очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията са по-неблагоприятни. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са също резервирани. През август има и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането. Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното им въздействие. За продажните цени в строителството мениджърите предвиждат да останат без промяна през следващите три месеца.

В промишлеността понижението с 0,8%.

Причината е в промяната на оценките на работодателите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към „задоволително“. През последния месец се засилва негативното влияние на несигурната икономическа среда, която измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

При търговията на дребно стопанската конюнктура се влошава с 3,5 пункта.

Прогнозите за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени търговците предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.

В услугите понижението на индекса е 4,9%.

Оценките на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ се измества към запазване на „същото“. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в сектора, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на първия фактор. По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви