Изграждането на социални жилища и Кризисен център в партерния му етаж в зона Д на най-големия бургаски комплекс „Меден рудник“, отново е на дневен ред. Причината е участието на общината по програма „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Част от сумата ще бъде предоставена безвъзмездно, но е нужно и дофинансиране с над 870 х. лв.

Вече е изготвен инвестиционен проект, който предвижда изграждане на многофамилна жилищна сграда с пет секции /4 двуетажни и една триетажна/ и капацитет от 47 апартамента и Кризисен център на две полунива в една от блок секциите на жилищната сграда с капацитет 15 места. Жилищната сграда ще даде възможност за настаняване на около 120 представители от целевата група – родители с деца и хора в риск от бедност.

Първоначалното намерение Кризисният център да е на терен в ж.к. „Възраждане“.
Сега се прави предложение той да бъде разположен в партерния етаж на многофамилната жилищна сграда, отредена за изграждане на социални жилища. Настъпилите промени наложиха преработка на одобрения технически инвестиционен проект за изграждане на социални жилища в зона Д на ж. к. “Меден рудник “.

Съгласно одобрената Инвестиционна програма на Община Бургас за изпълнение на двата обекта е предвиден общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 4 324 349 лв. и 870 862 лв. собствен принос, като след изготвяне на инвестиционните проекти, индикативната стойност за всеки от тях е както следва:
– за проект: „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ в размер на 377 373 лв.;
– за проект: „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. к. “Меден рудник “, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ в размер на 4 747 792 лв.

Община Бургас следва да осигури съфинансиране в размер до 870 862.63 лв. за покриване на допустими и недопустими разходи, необходими за реализацията на проекта.

Предвид условията за кандидатстване, с цел осигуряване устойчивост на резултатите от проекта, е необходимо на етап подаване на проектните предложения да се представи решение на Общински съвет, с което се гарантира, че социалните жилища и съответната социална услуга /Кризисен център/ няма да бъдат закрити за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

Краният срок за кандидатстване е 31.12.2019 г. Предстои съветниците да вземат решение за дофинансиране по проекта с посочените над 870 х. лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви