Местните рибари ще плащат 200 лева годишната тарифа за корабно място в новата лодкостоянка в кв. Крайморие . От общинската администрация са входирали докладна за определянето и администрирането на местните такси и цени и тарифата към нея.

Капацитетът й е за общо 54 лодки с дължина от 6 до 12 метра. Изграждането й ще подобри условията на труд за рибарите в кв. Крайморие, като ще бъде осигурена тяхната безопасност при извършване на дейността им. По този начин се се създават условия за развитие на непромишлен риболов в региона и съхраняване на традициите в местния риболов

Припомняме, че строителството на новата лодкостоянка приключи. Община Бургас изгради и пътя, осигуряващ достъп до съоръжението. Остава монтирането на осветление, което ще започне през следващата седмица.

Нужни са довършителни дейности по обслужващите сгради. Трябва също така да се поставят кнехтове, колонки за зареждане с ток и вода, както и да се монтира понтон, който да оптимизира паркирането вътре

При формирането на цените на описаните услуги, които следва да се предоставят от лодкостоянката в квартал Крайморие, определяща роля играе пазарната ситуация към настоящия момент. При формирането им са взети под внимание и цените на същата услуга, която предлагат останалите пристанища по южното Черноморие от този ранг, както и цените на услугите, които се предлагат в пристанище „Сарафово“.

Предложените такси са определени в зависимост от дължината на плавателния съд и от престоя й. Престоят е определен на база – годишна такса, сезонна (включва периода от месец май до месец септември вкл.), месечна, седмична и дневна. Освен това е определена такса за годишен абонамент, която включва подмяна на въжета: фиксиране на кранци; почистване на котвени въжета (цената не включва материали), като при нея също определящо е големината на плавателния съд

Тъй като изграждането на лодкостоянка е проект от общ интерес за рибарите и производителите на аквакултури в региона, е предвидена такса в размер на 200,00 лева. Таксата ще стимулира развитието и създаването на условия за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите в региона, като част от общата стратегия, която ще подпомогне изпълнението на целите на реформираната Обща политика по рибарство (ОПР) на Европейския съюз.

Предвидените цени не предполагат преки финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба, но услугата е свързана с косвени разходи по предоставянето й, свързани с издръжката, поддръжката и стопанисването на лодкостоянката.

Ето какви ще са останалите цени на мястото:

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

4 × four =